MIX(マルチーズ×シーズー) 茂原店

生年月日 2024年3月2日
性別 男の子
出生地 愛媛県
入店日 2024年5月1日